Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

MNMNK

ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (MNMNK)
Cím 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Honlap www.magyarnovenyorvos.hu
E-mail novkamara@t-online.hu
Telefon +36 (30) 921-1560
Alelnök Dr. Tarcali Gábor
Alapítás éve 2000
Taglétszám adatok 4.076 fő

Törvényi meghatározottsága

2000. évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Felépítése

A Kamara országos szervezettel, valamint 19 megyei és fővárosi területi szervezettel működik. A Kamara munkáját 8 fős elnökség irányítja, lényegi kérdésekben együttműködve a nagyelnökséggel, amelynek tagjai a területi szervezetek elnökei, az Etikai és Fegyelmi Bizottság, a Felügyelő Bizottság, az Oktatási és Továbbképzési Bizottság, valamint a Növény- és Környezetbiztonság Bizottság elnökei.

Működése, feladatai

A Kamara fő feladata, hogy szervezze és intézze a növényorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, támogatást és segítséget nyújtson tagjainak, a szakmai karnak, hogy társadalmi súlyuknak megfelelő mértékben hozzájárulhassanak a mezőgazdasági termelés szakszerű folytatásához. A növényvédő mérnöki, növényorvosi hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli a szakmai kart, és védi azokat a jogosulatlan tevékenységet folytatókkal szemben.

Szervezi a növényvédő szert használó mezőgazdasági termelők nem iskolai rendszerű szakmai képzését. Elősegíti a növényorvosi, növényvédő mérnöki szakmai tevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, megszervezi a kötelező szakmai továbbképzést és arról nyilvántartást vezet.

Közreműködik a növényvédelemmel kapcsolatos jogszabály-előkészítésben.

A járványok és gradációk kialakulásának megelőzése, a környezetkímélő növényvédelem érdekében közreműködik a növényvédelmi előrejelzésben. Rendszeres növényvédelmi előrejelzést készít a gazdálkodók, kis kert tulajdonosok és a közterület gondozók részére, amelyet a Kamara honlapján rendszeresen megjelentet.

Együttműködik a kormányzati és önkormányzati szervekkel, köztestületekkel, civil szervezetekkel a növényvédő mérnöki, növényorvosi tevékenységgel összefüggő ügyekben (pl. parlagfű-mentesítés), karantén és járványveszély, jelentős agrárkémiai eredetű környezetszennyezés esetén.

Szaktanácsadási–szakértői munkával elősegíti a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv megvalósulását.

Folyamatosan végzi a szakmai információk gyűjtését és terjesztését, valamint a közhasznú információk továbbítását. Különös tekintettel az integrált és az ökológiai termesztésben használható környezetkímélő növényvédelmi eljárásokra.

Európában egyedülállóan bevezetésre került a Kamara által kiadott Növényvédelmi – Növényorvosi Vény, amelyre a növényorvos, a növényvédő mérnök felírhatja a gazdálkodó számára a felhasználandó növényvédő szert, ha az I. – illetve bizonyos esetekben II. – forgalmi kategóriába tartozik (un. „vényköteles”). A Vény egyik meghatározó eleme a környezetkímélő módon termesztett egészséges élelmiszer-előállításnak. A növényvédő szer árusítás, felhasználás pontosabban nyomon követhető, ezáltal csökkenthető a hamisított és illegális növényvédő szer forgalmazás és felhasználás.

Jó együttműködés, korrekt szakmai kapcsolat alakult ki az Agrárminisztérium illetékes főosztályaival, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságaival, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.

Nemzetközi kapcsolatai

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara kamarai minőségben egyedülálló a világon, jelen pillanatban még nincs más országban növényvédelmi szakembereknek kamarája, de több országban példaként tekintenek ránk, és tervezik hasonló kamara létrehozását. Ez azt jelenti, hogy ilyen jellegű nemzetközi kamarai szövetség nem létezik. Ugyanakkor a növényvédelmi, növény-egészségügyi szakterületen belül működnek jelentős nemzetközi együttműködések, amelyben kamaránk is aktív szerepet vállal. Állandó együttműködő partnerünk az Osztrák Integrált Növényvédelmi Szervezet, a Cseh Növény-egészségügyi Társaság, valamint a Szlovák Növény- egészségügyi Társaság. Velük rendszeresen egyeztetünk növényvédelmi és növény- egészségügyi kérdésekben, részt veszünk, szakmai előadásokat tartunk egymás rendezvényein, konferenciáin. A cseh kollégák kezdeményezésére a növényvédelmi szakemberek körén belül is napirendre került a Visegrádi Együttműködés létrehozása. Együttműködünk további közép európai országok növényvédelmi szervezeteivel, kutató intézeteivel, egyetemeivel Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából és Romániából, valamint vannak németországi partnereink is. Egy EU-s Erasmus Projekt keretén belül részesei vagyunk egy több országot (Szlovénia, Olaszország, Görögország, Lettország) magában foglaló nemzetközi együttműködésnek. Együttműködünk az ENSZ FAO –val növényvédelmi, növény-egészségügyi témákban. Meghívásukra több alkalommal részt vettünk és előadásokat tartottunk általuk szervezett nemzetközi konferenciákon közép- és kelet európai országok növényvédelmi szakemberei részére. Rendelkezünk Európán kívüli kapcsolatokkal is. Szakmai és kutatási együttműködésünk van több egyetemmel és szakmai intézettel Kínából és Indiából.

Jelmondatunk:
Szakértelemmel az egészséges élelmiszerért!

Mottó:
Az élelmiszerbiztonság a termőföldön kezdődik, amelynek meghatározó elemévé kell, váljon a növényvédő mérnök, a növényorvos.
A kamara tagjaiért dolgozik, velük szoros együttműködésben.