Magyar Állatorvosi Kamara

MAOK

ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK)
Cím 1078 Budapest, István u. 11.
Honlap www.maok.hu
E-mail maok@t-online.hu
Telefon +36 (1) 413-2490
Fax +36 (1) 413-2493
Elnök Dr. Gönczi Gábor
Alapítás éve 1995
Taglétszám adatok Természetes személyek száma: 3.242 fő

Törvényi meghatározottsága

Dr. Gönczi Gábor, elnök

A Magyar Állatorvosi Kamara az állatorvosok önkormányzati elveken alapuló és köztestületi formában működő szakmai szervezete, amelyet a magyar Országgyűlés az 1995. évi. XCIV. törvénnyel alapított meg. A törvény felhatalmazása alapján a Kamaránk 1996. május 16-án alakult meg. A Parlament 2012. július 12-én fogadta el a köztestületünk működését szabályozó új törvényt (2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről). Kamaránk taglétszáma évek óta 2.800 fő körül mozog. A Magyar Állatorvosi Kamarának csak természetes személyek lehetnek a tagjai, intézmények, szervezetek, gazdasági társaságok nem lehetnek a tagjai.

Felépítése
A Magyar Állatorvosi Kamara olyan köztestület, amely demokratikus körülmények között, alulról szerveződve lát el mind általános szakmai érdekképviseleti, a szakmai önigazgatás keretében pedig közigazgatási feladatokat. A kamara szervezeti felépítésének kialakítása a képviseleti demokrácia szabályainak megfelelően, az alulról felfelé történő felépítés elveit követi. A Magyar Állatorvosi Kamarának jelenleg 17 önálló területi szervezete van. A területi szervezetek alap esetben a megyék szerinti felosztásban működnek (16 megyében, illetve a fővárosban), míg négy dunántúli megye (Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyék) kamarai szervezetei – élve az új törvény adta lehetőségükkel – 2012 végén Pannon-régió területi szervezet néven egyesültek. A területi szervezetek egyesülése számos hatékonyság növelő szervezeti és adminisztratív változtatást tett lehetővé. A Magyar Állatorvosi Kamara jogalanyiságát a területi szervezetek, valamint az országos szervezet jogalanyisága testesíti meg, amelyek összekapcsolódását a képviseleti elven felépülő szerveződési modell biztosítja. A kamarai feladatok zökkenőmentes ellátását részben a megyei alapon szerveződő területi szervei, részben az országos szervezete gyakorolja, az egyes szintek közötti harmonikus együttműködési rendszer keretében.

Működése, feladatai
Az egyes szervek által ellátandó feladatokat, valamint azok egymás közti kapcsolatrendszerét részben a kamarai törvény tartalmazza, részben az Alapszabály rendezi. A Kamara ugyanis a törvény és az országos küldöttközgyűlés által elfogadott Alapszabálya szerint működik. A Kamara Alapszabálya tehát a működés szempontjából hangsúlyos, ezáltal biztosított az állatorvosi hivatás gyakorlóinak a kamarai törvényben elismert joga a szakmai önkormányzathoz.
Kamaránk kettős szakmai feladatkört lát el, egyrészt bekapcsolódik az állategészségügyi feladatok ellátásába, szervezi és intézi az állatorvosi hivatás gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, valamint szakmai támogatást nyújt a szolgáltatói tevékenységet végző állatorvosok számára. Az államtól átvett közigazgatási, illetve szakmai feladatként részt vesz járványvédelemmel összefüggő szervezési feladatokban, elvégzi a szolgáltató tevékenységet végző állatorvosok regisztrálását, nyilvántartását, kiadja az állategészségügyi szolgáltató engedélyeket (ún. praxis engedélyeket), megalkotja az állatorvosi tevékenység általános szakmai és etikai szabályait. A kamara általános szakmai érdekképviseleti feladatát végzi, amikor részt vesz az állatorvosok szakmai tevékenységét érintő jogalkotásban, valamint az állatorvos képzés, szakképzés, szakmai továbbképzés követelmény-szintjének kialakításában.

Nemzetközi kapcsolatai
A Magyar Állatorvosi Kamara megalakulása óta építi nemzetközi kapcsolatait. Tagjai vagyunk például a Magyar Állatorvosok Világszervezetének és az Európai Állatorvosok Szövetségének (FVE) is. Képviselőink mindig is aktív munkát végeztek a nemzetközi szervezetekben. Így nem meglepő, hogy dr. Pintér Zsolt személyében 2009-2013 között magyar elnöke volt az Európai Gyakorló Állatorvosok Szervezetének (UEVP). Dr. Pintér Zsolt 2015-2019 között alelnöke volt az Európai Állatorvosok Szövetségének (FVE), és a 2019. évi tisztújításon csak néhány szavazattal maradt alul az elnöki tisztégre történő választásnál.
Nemzetközi kapcsolatainkon belül különösen hangsúlyosak a régiós kapcsolatok. A Magyar Állatorvosi Kamara elnökének kezdeményezésére 2013 októberében Visegrádon a „visegrádi négyek” (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia), illetve öt további régiós ország (Horvátország, Macedónia, Románia, Szerbia és Szlovénia) állatorvosi kamarai elnökeinek részvételével tartott konferencia és együttműködési megállapodás hozta létre ezt a szakmai érdekegyeztető fórumot.

Konkrét állatorvosi szakmai ügyekkel összefüggésben merült fel az a gondolat, hogy a magyar állatorvoslás érdekeinek európai szintű érvényesítéséhez a Kamarának szövetségeseket kell találnia. A magyar elnök úgy gondolta, hogy a közös vagy hasonló történelmi múltból adódó hasonló jellegű gondjaik miatt a környező országok állatorvosi kamarái lehetnek a természetes szövetségeseik. Az elképzelés egyértelműen sikert aratott, a csoportosulás Kelet-, Közép- Európa jelentős szakmai érdekegyeztető fórumává vált. A csatlakozott országok állatorvosi kamarái a fórumon egymással egyenrangúak, de valamennyi résztvevő elismeri azt, hogy az egyeztető fórum motorja a Magyar Állatorvosi Kamara. A bázis minden évben ősszel a visegrádi találkozó, év közben pedig a tagországok valamelyikében tartanak egyeztető tanácskozást.

A Visegrád Vet Plusz ország-csoport (mint a földrajzi régiónk állatorvosi kamaráinak együttműködési fóruma) fő célja Közép-Kelet-Európa állatorvosainak közös képviselete az európai szervezetekben, a közös célok meghatározása és közös lobbizás ezek érdekében, többek között az Európai Állatorvos Szövetségben (FVE), amely az Unió Bizottságának is szakmai tanácsadó testülete.
Az együttműködési fórum fontos célja tudatosítani a társadalomban, hogy az állatorvosok korszerű és hozzáértő szakmai munkája nélkül nem létezhet élelmiszer-biztonság, nincs modern mezőgazdaság és közegészségügyi biztonság.

Napjainkban különösen fontos a régiónkon belüli állatorvosi szakmai együttműködés, mert Európa kapujában olyan nagy gazdasági kárt okozni képes állatbetegségek jelentek meg (bőrcsomósodás-kór, afrikai sertéspestis), amelyek ebben a régióban soha nem fordultak még elő. Mindezek felértékelik és hangsúlyossá teszik a Kelet-, Közép-európai országok állatorvosi összefogásának jelentőségét.

Kiadványai
Kamarai Állatorvos c. negyedéves lap, amit minden kamarai tag megkap.