Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát (SZVMSZK) az 1998.évi IV. törvény hozta létre. E jogszabályt 2005-ben a jelenleg is hatályos 2005.évi CXXXIII. törvény váltotta fel. Az új norma részletes szabályokat tartalmaz a vagyonvédelmi területre és a kamarára vonatkozólag. A vagyonvédelmi kamara legfontosabb feladata a személy- és vagyonvédelem, valamint a magánnyomozás területén tevékenykedő természetes személyek és vállalkozások szakmai érdekképviselete….

Bővebben

Magyar Ügyvédi Kamara

1875 óta az ügyvédi kamarák folyamatosan működnek. Működés törvényi alapja: 2017. évi LXXVIII. számú az ügyvédi tevékenységről szóló törvény. (Üttv.) A kamara tisztségviselői: A kamara fő feladatai A törvény a Magyar Ügyvédi Kamara feladatairól az alábbiak szerint rendelkezik: 155. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, az ügyvédi tevékenységet gyakorlók országos szervezete, amely önálló ügyintéző szervezettel és költségvetéssel rendelkezik.(2) A…

Bővebben

Magyar Orvosi Kamara

Előzmények Első ízben „Az orvosi rendtartásról szóló 1936. I. tc. rendelte az el az orvosi kamarák létesítését. Orvosi gyakorlatot e törvény szerint csak az folytathat, aki tagja valamely orvosi kamarának. Az ország területén több orvosi kamarát szerveznek, amelyeket az Országos Kamara fog összefoglalni. Felügyeleti hatóságuk a belügyminiszter. A kamarák fegyelmi bíráskodást is gyakorolnak tagjai felett, de másodfokon a közigazgatási…

Bővebben

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Történeti előzmények:A Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (MOKK) a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény hozta létre, amely előírta, hogy az országos kamarát és a területi kamarákat a törvény hatálybalépését követő (1991. november 1.) három hónapon belül meg kell alakítani. Ilyen előzmények után a MOKK – a magánközjegyzők tevékenységének megkezdésével egyidejűleg – 1992. január 1. napján alakult meg. Taglétszám:A Magyar…

Bővebben

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Jelmondatunk:          Egészséges élelmiszert az asztalra! Törvényi alap:          2000. évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról Fő tisztségviselők:          – elnök: Hunyadi István          – alelnök: Kujáni Lászlóné          – főtitkár: Dr. Aponyi Lajos Szervezeti felépítés:A Kamara országos szervezettel, valamint 19 megyei és fővárosi területi szervezettel működik. A Kamara munkáját 8 fős elnökség irányítja, lényegi kérdésekben együttműködve a nagyelnökséggel, amelynek tagjai a területi szervezetek elnökei,…

Bővebben