Előszó


Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége


A hivatásrendi kamarák szerte a világon a demokratikus államok fontos intézményei, köztestületként, illetve civil  szervezetként jelentős állami feladatokat látnak el.

Tizenkét évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (továbbiakban MSZKSZ), tagjai teljes jogú és megfigyelői státuszban a Magyarországon működő csaknem valamennyi szakmai kamara. A szövetség rendkívül széles társadalmi réteg érdekeit megjelenítő ernyőszervezet, közel 300 ezer szakembert tömörít, akik a gazdasági életben vezető tisztségviselői, illetve tulajdonosi szerepet töltenek be, ügyvédi, könyvelői, tervezői, közjegyzői és szabadalmi ügyvivői irodák vezetői, kutatók, szakértők, orvosok, gyógyszerészek, állatorvosok, vagy akár az egészségügy, a vagyonvédelem területén működő szolgáltatók. A szövetség pártoktól és politikai mozgalmaktól független, azoknak anyagi és erkölcsi támogatást nem nyújt, és azoktól nem fogad el, politikai tevékenységet nem folytat, kizárólag szakpolitikai alapon nyilvánul meg.

Az MSZKSZ azzal a céllal jött létre és működik, hogy az egyes kamarák önállóságának sérelme nélkül, a kamarák együttműködésével növelje tagjai társadalmi súlyát és elismertségét, javítsa az információcserét, segítse az érdekérvényesítés lehetőségeit, fokozottan védje az egyes kamarák és tagjaik érdekeit. A szövetség párbeszédet folytat a civil szféra, a jogalkotó szervek, a versenyfelügyeleti és egyéb hatóságok képviselőivel a szakmai kamarákat érintő kérdésekben.

Az MSZKSZ céljai megvalósítása során — többek között — figyelemmel kíséri a magyar felsőoktatást, szakember-képzést, elemzi és vizsgálja a gazdasági és szociális jelenségeket, kapcsolatot tart külföldi kamarákkal, kutatásokat végez, elősegít minden olyan gazdasági, illetve társadalmi tevékenységet, amely több szakmai kamara érdekérvényesítését és érdekegyeztetését igényli.