Kisadózó vállalkozások tételes adója T/583 sz (KATA) törvény

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége Novák Katalin Köztársasági Elnök asszonyhoz fordult
a KATA törvény kapcsán. A Szövetség nem vitatva a Parlament jogalkotási legitimációját, a
törvény megfontolásra történő visszaküldését javasolta. A törvény által bevezetni kívánt
változások az adóév derekán lépnének hatályba, nem szolgálva ezzel a közellátás folyamatos
biztosítását ezáltal a nemzetgazdaság érdekeit.

A Parlament fontolja meg a törvény 2023. január 1-től történő bevezetését. Így lehetőség nyílna
arra, hogy az érintett piaci résztvevők működése a jelenlegi formában biztosított legyen az év
folyamán, az utolsó negyedévre nem tolódnának át a fekete gazdaság irányába, valamint
kidolgozásra kerülhetne más alternatív adózási forma, illetve a meglévő adónemekbe történő
átállásra több idő és jobb kommunikációs támogatás nyílna. A Szakmai Kamarák tagságát
képező KATA-s szolgáltatók nem csak a magán, a piaci, hanem az állami szektor
megrendelésére is dolgoznak. Az év folyamán hatályba lépő változás veszélyeztetheti többek
között a nyomozó hatóságok, bíróságok által kirendelt ügyvédek, szakértők rendelkezésre
állását, a közbeszerzéseken induló KATA-s vállalkozások ajánlati, vagy szerződési kötelmeit,
valamint az egészségügyi szolgáltatók ellátási rendszerét. Továbbá hátrányosan érintheti az
amúgy is nehézségekkel küzdő építőiparban érintett tervezők, műszaki ellenőrök és más
kisvállalkozók szolgáltatásait, amely közvetlenül hat a családokra.

Budapest, 2022. 07. 14.