SZAKMAISÁG MINŐSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉS

A hivatásrendi kamarák szerte a világon a demokratikus államok fontos intézményei. A szakmai köztestületek jelentős, államtól átvállalt feladatokat látnak el, ezért tevékenységük és szerepük kiemelkedő. 2003. november 25-én 11 szakmai köztestület részvételével alakult meg a Magyar Szakmai Kamarák Együttműködési Fóruma. Majd 2005. év végén a szakmai együttműködés akkor már 12 szervezetre bővült tagsága elhatározta, hogy a Fórumot társadalmi szervezetek szövetségeként bíróságon is bejegyeztetik. A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége (MSzKSz) ünnepélyes alakuló ülésre 2006. június 6-án az Építészek Székházában került sor. A Szövetség rendkívül széles társadalmi réteg érdekeit megjelenítő ernyőszervezet, közel 380 ezer szakembert tömörít, akik a gazdasági életben vezető tisztségviselői, illetve tulajdonosi szerepet töltenek be, ügyvédi, könyvelői, tervezői, közjegyzői és szabadalmi ügyvivői irodák vezetői, kutatók, szakértők, orvosok, gyógyszerészek, állatorvosok, vagy akár az egészségügy, a vagyonvédelem területén működő szolgáltatók. A Szövetség pártoktól és politikai mozgalmaktól független, azoknak anyagi és erkölcsi támogatást nem nyújt, és azoktól nem fogad el, politikai tevékenységet nem folytat, kizárólag szakpolitikai alapon nyilvánul meg.

Az MSzKSz azzal a céllal jött létre és működik, hogy az egyes kamarák önállóságának sérelme nélkül, a kamarák együttműködésével növelje tagjai társadalmi súlyát és elismertségét, javítsa az információcserét, segítse az érdekérvényesítés lehetőségeit, fokozottan védje az egyes kamarák és tagjaik érdekeit. A Szövetség párbeszédet folytat a jogalkotó szervek, a versenyfelügyeleti és egyéb hatóságok, valamint a civil szféra képviselőivel szakmai kamarákat érintő kérdésekben. Az MSzKSz céljai megvalósítása során – többek között – figyelemmel kíséri a magyar felsőoktatást, a szakképzést, elemzi és vizsgálja a gazdasági és szociális jelenségeket, kapcsolatot tart külföldi kamarákkal, kutatásokat végez, elősegít minden olyan gazdasági, illetve társadalmi tevékenységet, amely több szakmai kamara érdekérvényesítését és érdekegyeztetését igényli. Tisztelegve az alapítók nemes szándéka előtt, a Szövetség 2019-ben elhatározta, hogy minden év novemberében konferencia keretében ünnepli meg a szakmai kamarák napját.

Abban az évben, számunkra sajnos előre nem látható okok miatt, az eredetileg tervezett időponttól eltérő módon december 17-én tartottuk meg rendezvényünket „Szakmaiság, minőség, közös felelősség” címmel. A konferencia középpontjában a szakmai kamarák, mint köztestületek története, működése és szabályozási háttere áll. A Szövetség ezen alkalomból is rávilágít arra, hogy a szakmai kamarák, mint a demokratikus jogalkotás résztvevői véleményük, javaslataik, észrevételeik átadásával megfelelő hangsúllyal kívánnak részt venni a jogalkotásban az egyes szakmaterületek szabályozásában, szakmai érdekeik képviseletében. Bár a tizenöt hivatásrendi kamara különböző jellegű szakmai területeket képvisel, a sokszínűség megtartása mellett egyre fontosabb, hogy egymás véleményét megismerhessük, és tudatosítsuk: a jogalkotóknak nemcsak érdeke a hivatásrendi kamarák bevonása a törvényhozás folyamatába, hanem kötelessége is. A demokratikus jogalkotás nem nélkülözheti a kamarákban megjelenő szaktudást!

A konferenciához kapcsolódó azonos címet viselő kiadványunk innen tölthető le: