Magyar Gyógyszerészi Kamara

A Kamara Küldöttközgyűlése az Alapszabályban rögzítette a Magyar Gyógyszerészi Kamra céljait (legutolsó módosítására 2019. május 10-én került sor), amelyek a következők:

A Kamara célja

 • a magyar egészségügy ellátórendszerében érvényesíteni a gyógyszerészeti szakmai szempontokat és megteremteni a gyógyszerészek hivatásgyakorlásához szükséges feltételeket;
 • a gyógyszerellátás valamennyi területén érvényesíteni a biztonság, a minőség és a hatékonyság követelményrendszerét;
 • az egyetemi képzés során megfelelő számú és feladatai magas színvonalú ellátására képes, megfelelő hivatástudattal rendelkező gyógyszerész képzése;
 • a gyógyszerészek szakképzése és továbbképzése során a gyógyszerészeti tudomány mindenkori állásának megfelelő, a betegek érdekeit szolgáló, a napi gyakorlatban hasznosítható képzésben részesüljenek a gyógyszerészek;
 • a gyógyszerészek jogszabályban elismert kompetenciáinak érvényesítése a napi gyakorlatban a lakossági gyógyszerellátás, a kórházi és klinikai gyógyszerészet, a gyógyszergyártás és a minőségbiztosítás területén; a gyógyszerészi kompetenciák bővítése a szakmai és társadalmi elvárásokkal összhangban,
 • a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának és a lakossági gyógyszerellátást nyújtó gyógyszertárak tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritásának erősítése, továbbá a hivatásgyakorlás feltételrendszerének megteremtése;
 • a gyógyszerellátás zavartalan, gyógyszer- és betegbiztonságot szolgáló feladatvégzéséhez szükséges források biztosítása;
 • a lakossági gyógyszerellátásban az Európai Bíróság döntéseinek szellemében a gyógyszertárak a személyi jogos gyógyszerész szakmai irányításával, tényleges és minél nagyobb arányú többségi gyógyszerészi tulajdonban működjenek;
 • a fekvőbeteg-gyógyintézetek gyógyszerellátásában az intézeti gyógyszerészek szakmai szerepkörének megerősítése, a kórházi betegek ellátása során a klinikai gyógyszerészeti szakmai elvek hatékony érvényesítése, a munkakörülményeik biztosítása, egzisztenciális elvárásaik megvalósítása, és megfelelő életpályamodell kidolgozása;
 • a gyógyszeriparban dolgozó gyógyszerészek tudásuknak és felkészültségüknek megfelelő munkakörökben, meghatározó szereplőjévé váljanak a magyarországi gyógyszergyártásnak és – kutatásnak;
 • a felsőoktatásban és a közigazgatásban dolgozó gyógyszerészek hatékony érdekvédelme, szakmai, egzisztenciális és financiális vonatkozásban egyaránt;
 • fiatal, főként pályakezdő gyógyszerészek, gyógyszerész végzettségű egyetemi oktatók szakmai kibontakozásának elősegítése és az alkalmazott gyógyszerészek működésének támogatása;
 • a gyógyszerészek a jogi, szakmai és etikai követelményeket betartva, a gyógyszerekért, a betegekért és munkahelyükért viselt felelősségtudattal végezzék gyógyszerészi tevékenységüket.
 • a gyógyszerészet társadalmi presztízsének javítása,
 • gyógyszertár-működtetés szakmai és gazdasági támogatása,
 • a gyógyszerészek szakmai és szakmapolitikai tájékozottságának elősegítése,
 • a gyógyszertárak népegészségügyi programokban való részvételének elősegítése és koordinálása.
Tagok száma: 9844