Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara (MÉK) önkormányzattal, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, melynek létrehozását a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) rendelte el.

A MÉK a Fővárosi Bíróság Pk. 16-os lajstromszámú bírósági nyilvántartásba vételével jött létre az alapszabály elfogadásának napjára (1997. január 20.) visszaható hatállyal.

A Magyar Építész Kamara az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának biztosítása érdekében ellátja a Kamtv., vagy kormányrendelet által hatáskörébe  utalt közfeladatokat.

A kamara közfeladatai végrehajtása érdekében szervezi tevékenységét, összehangolva azokat önigazgatási és érdekképviseleti feladataival.

Ennek keretében:

 • az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának elősegítése, egyúttal a megrendelők, mint fogyasztók védelme érdekében:
 • megállapítja és közreadja – az építészeti tevékenység etikai-fegyelmi szabályait,
 • kidolgozza az építészeti tevékenységhez tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeit az ajánlott díjszabással együtt,
 • meghatározza a területi kamarai biztosok egységes működési rendjét
 • létrehozza és működteti jogszabály vagy jelen alapszabály által előírt bizottságokat,
 • a fiatal építészek szakmagyakorlásra való felkészülésének elősegítése érdekében:
 • ösztöndíjakat, diplomadíjakat hirdet,
 • a szakmagyakorlási jogosultság megszerzését elősegítő szolgáltatásokat nyújt,
 • a szakmagyakorlás szakmai színvonalának elősegítése érdekében,
 • jóváhagyja és értékeli a kötelező szakmai továbbképzések programját, azokhoz kapcsolódóan szolgáltatásokat nyújt,
 • a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartja és közzéteszi,
 • az állami tervtanácsokba tagokat delegál
 • a tervpályázatok kiírásának szakszerűségét ellenőrzi,
 • a tervpályázatok bíráló bizottságába magasan képzett tagot delegál,
 • a tervtanácsokba és a bíráló bizottságokba delegált tagok munkáját beszámoltatásukkal ellenőrzi.

A MÉK szervei:

 • küldöttgyűlés,
 • elnökség,
 • felügyelő bizottság,
 • etikai-fegyelmi bizottság,
 • országos választási jelölőbizottság,
 • szakmai tagozatok,
 • területi elnökök testülete,
 • szakértői testületek,
 • döntés-előkészítő testületek,
 • titkárság.

 A Magyar Építész Kamara tagja az Európai Építészek Tanácsának (ACE), és szorosan együttműködik a környező országok építész kamaráival.

Tagok száma: 11499