Magyar Mérnöki Kamara

A mérnöki kamara a mérnökség független köztestülete

A rendszerváltoztatás hajnalán 1989-ben mi, mérnökök döntöttünk úgy, hogy megfelelő rangra kívánjuk emelni a felelősségteljes mérnöki munkát. Bár a kezdeményezés egy kis csoporttól indult el, egy év alatt országszerte több ezer mérnök csatlakozott hozzánk. Ez a széleskörű támogatás tette lehetővé, hogy a mérnöktársadalom új úton indulhasson el, megszervezve szakmai önkormányzatát. Mégis csaknem hét évig dolgoztunk azon, hogy az Országgyűlés törvénybe foglalja törekvéseinket. 1996-ban a parlament egyhangú szavazással fogadta el a törvényt, amely köztestületi rangra emelte kamarai formában a tervező és szakértő mérnökök önkormányzatát.

Az azóta eltelt időszakban önerőből, támogatás nélkül építettük fel a magyar mérnökség legerősebb önkormányzatát. Az elmúlt két évtized viharaiban sok intézmény, új és régebbi szervezet nem állta ki az idők próbáját. A mérnöki köztestület is változott, amikor szembesült a kihívásokkal, voltak jobb és rosszabb éveink, de józanul építettük a szervezetünket; ma 19 ezer tagunk van, és további 12 ezer mérnököt jogosítunk.

A szakmánk érdekképviseletét látjuk el, ugyanakkor a kamara nem szakszervezet és nem is korporatív testület, amellyel a mindenkori kormány időnként egyeztet. A kamara érdek- és értékközösség, mely a mérnöki munkavégzéshez szükséges keretekért tud síkra szállni, legyen ez tudásbeli természetű, a munkavégzést befolyásoló körülményekre vonatkozó vagy a díjazással összefüggő. Arra törekszünk, hogy a mérnökre a társadalom úgy tekintsen, mint a mérnöki létesítmények, projektek műszaki és pénzügyi sikerének egyik legfontosabb zálogára. A mérnöki munka megbecsülését azonban leginkább a mérnökök munkája alapján mérik. A kamarát a tagjaik, a mérnökök innovatív, fejlesztő, alkotó munkája teheti erőssé. Hazánkban minden mérnök előtt nyitott a lehetőség, hogy alakítsa önkormányzatát, éljen a szakmai közösségben rejlő tudással.

Emellett a kamara köztestületként törvényben rögzített közfeladatokat is ellát: elbírálja, engedélyezi és országosan nyilvántartja a szakmai jogosultságokat a kamarai tagok és kamarai nyilvántartottak számára, közreműködik a mérnöki tevékenység szakmai és etikai színvonalának emelésében, továbbá a műszaki szabályozás, a szabványosítás és a minőségbiztosítás rendszereinek kialakításában. Folyamatosan együttműködik a felsőfokú képzésért felelős intézményekkel és minisztériumokkal, részt vesz a képesítési és továbbképzési követelmények kialakításában, továbbképzést szervez a jogosultsággal rendelkező és tanúsított szakmagyakorló mérnökök részére.

Tagok száma: 20537