Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Jelmondatunk:
          Egészséges élelmiszert az asztalra!

Törvényi alap:
          
2000. évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról

Fő tisztségviselők:
          – 
elnök: Hunyadi István
          – alelnök: Kujáni Lászlóné
          – főtitkár: Dr. Aponyi Lajos

Szervezeti felépítés:
A Kamara országos szervezettel, valamint 19 megyei és fővárosi területi szervezettel működik. A Kamara munkáját 8 fős elnökség irányítja, lényegi kérdésekben együttműködve a nagyelnökséggel, amelynek tagjai a területi szervezetek elnökei, az Etikai és Fegyelmi Bizottság, a Felügyelő Bizottság, az Oktatási és Továbbképzési Bizottság, valamint a Növény- és Környezetbiztonság Bizottság elnökei.

A Kamara fő feladatai:

  • A Kamara fő feladata, hogy szervezze és intézze a növényorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, támogatást és segítséget nyújtson tagjainak, a szakmai karnak, hogy társadalmi súlyuknak megfelelő mértékben hozzájárulhassanak a mezőgazdasági termelés szakszerű folytatásához. A növényvédő mérnöki, növényorvosi hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli a szakmai kart, és védi azokat a jogosulatlan tevékenységet folytatókkal szemben.
  • Szervezi a növényvédő szert használó mezőgazdasági termelők nem iskolai rendszerű szakmai képzését. Elősegíti a növényorvosi, növényvédő mérnöki szakmai tevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, megszervezi a kötelező szakmai továbbképzést és arról nyilvántartást vezet.
  • Közreműködik a növényvédelemmel kapcsolatos jogszabály-előkészítésben.
  • A járványok és gradációk kialakulásának megelőzése, a környezetkímélő növényvédelem érdekében közreműködik a növényvédelmi előrejelzésben. Rendszeres növényvédelmi előrejelzést készít a gazdálkodók, kis kert tulajdonosok és a közterület gondozók részére, amelyet a Kamara honlapján rendszeresen megjelentet.
  • Együttműködik a kormányzati és önkormányzati szervekkel, köztestületekkel, civil szervezetekkel a növényvédő mérnöki, növényorvosi tevékenységgel összefüggő ügyekben (pl. parlagfű-mentesítés), karantén és járványveszély, jelentős agrárkémiai eredetű környezetszennyezés esetén.
  • Szaktanácsadási–szakértői munkával elősegíti a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv megvalósulását.
  • Folyamatosan végzi a szakmai információk gyűjtését és terjesztését, valamint a közhasznú információk továbbítását. Különös tekintettel az integrált és az ökológiai termesztésben használható környezetkímélő növényvédelmi eljárásokra.
  • Európában egyedülállóan bevezetésre került a Kamara által kiadott Növényvédelmi – Növényorvosi Vény, amelyre a növényorvos, a növényvédő mérnök felírhatja a gazdálkodó számára a felhasználandó növényvédő szert, ha az I. vagy II. forgalmi kategóriába tartozik (un. „vényköteles”). A Vény egyik meghatározó eleme a környezetkímélő módon termesztett egészséges élelmiszer-előállításnak. A növényvédő szer árusítás, felhasználás pontosabban nyomon követhető, ezáltal csökkenthető a hamisított és illegális növényvédő szer forgalmazás és felhasználás.
  • Jó együttműködés, korrekt szakmai kapcsolat alakult ki a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes főosztályaival, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságaival, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.

Mottó:
Az élelmiszerbiztonság a termőföldön kezdődik, amelynek meghatározó elemévé kell váljon a növényvédő mérnök, 
a növényorvos. A kamara tagjaiért dolgozik, velük szoros együttműködésben.

Tagok száma: 4076