Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát (SZVMSZK) az 1998.évi IV. törvény hozta létre. E jogszabályt 2005-ben a jelenleg is hatályos 2005.évi CXXXIII. törvény váltotta fel. Az új norma részletes szabályokat tartalmaz a vagyonvédelmi területre és a kamarára vonatkozólag. A vagyonvédelmi kamara legfontosabb feladata a személy- és vagyonvédelem, valamint a magánnyomozás területén tevékenykedő természetes személyek és vállalkozások szakmai érdekképviselete.

A kamara, mint köztestület részt vesz a szakmailag releváns jogszabályok megalkotásában, a rendészetért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, a szakmai minősítő rendszert, közreműködik a szakképzésben és a vizsgáztatásban, valamint javaslatot tesz az állam által elismert szakképesítésre, a szakmai vizsgaszabályzatra, továbbá a szakmai vizsga szervezését engedélyező, és a vizsgaszervezési tevékenységek ellenőrzése során szakértőként kirendelhető személyekre. A kamara szakmai protokollokat készít, és szabványok kiadását kezdeményezi. Szakirányú tevékenységéhez kapcsolódóan konferenciákat, kiállításokat, vásárokat és más rendezvényeket szervez, önkormányzati szabályzatának megfelelően minősíti és felügyeli tagjai vásári, kiállítási megjelenését, tevékenységét. A kamara szakértői rendszert működtet.

A kamara egy országos és 13 megyei, területi szervezetből áll, mindegyik élén választott küldöttgyűléssel, elnökséggel. Minden területi szervezetnél etikai bizottság, valamint pénzügyi ellenőrző bizottság, az országos szervezetnél etikai bizottság valamint felügyelő bizottság működik. A kamarában 2012. január 1-től megszűnt a természetes személyek kötelező kamarai tagsága és a vállalkozások kötelező nyilvántartotti státusza. A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően 2012 év elején tisztújító választásokat tartottunk a kamarában, melynek során kialakult a mostani szervezeti rendszer. Lényegesen kisebb küldöttgyűlések, elnökségek alakultak.

Jelenleg a kamara kb. 3.500. tagot és 450 vállalkozást tart nyilván. 2013. január 1-től a kamara feladatként megkapta a személy- és vagyonőrök kötelező képzését, vizsgáztatását. A kötelező vizsga öt évenként megújítandó. Jelentős változás, hogy a kamara az oktatással egy időben megkapta a személy- és vagyonvédelem területén tevékenykedő személyekkel szemben benyújtott panaszok kivizsgálásának a feladatát.

A magánbiztonsági piacon tevékenykedő személyek és vállalkozások felett – az ellátandó feladatok bizalmi jellegére való tekintettel – a rendőrség szigorú kontrollt gyakorol. Sajnálatos módon a személy- és vagyonvédelem területén még mindig jellemző a fekete illetve szürke foglalkoztatás, amely ellen a kamara is harcot folytat.

A kamara kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Alapító tagjai vagyunk az ESBOC-nak, melyet a cseh, lengyel, magyar, szlovák vagyonvédelmi szervezetek hoztak létre. Az ESBOC-hoz azóta csatlakozott az ukrán vagyonvédelmi érdek-képviseleti szövetség.

Tagok száma: 3500