Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK)magyar_cimer


ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Ügyvédi Kamara
Cím 1055 Budapest, Szalay u. 7.
Honlap www.magyarugyvedikamara.hu
E-mail muk@muknet.hu
Telefon +36 (1) 311-9800
Fax +36 (1) 311-7867
Elnök Dr. Bánáti János
Alapítás éve 1875

 


1875 óta az ügyvédi kamarák folyamatosan működnek.

Működés törvényi alapja: 1998 évi XI. törvény az ügyvédségről


A kamara tisztségviselői:

 • elnök: dr. Bánáti János
 • alelnökök: dr. Csenterics Ferenc, dr. Fekete László, dr. Kovács Kázmér, dr. Sulyok Miklós, dr. Szecskay András, dr. Szűcs Andrea
 • főtitkár: dr. Fekete Tamás

A kamara fő feladatai

Az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati elven alapuló, szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete, mely tevékenysége során:

 • gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését, szervezi a szakmai továbbképzésüket,
 • az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályokat alkot,
 • véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben,
 • dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszűnéséről,
 • vezeti a különböző ügyvédi névjegyzékeket.

 A Magyar Ügyvédi Kamara kiemelten fontos feladata az ügyvédi tevékenységet részleteiben is meghatározó szabályzatok kiadása, mint például szabályzat:

 • Az ügyvédi hivatás magatartási szabályairól,
 • Az ügyvédi névhasználatról,
 • A fegyelmi eljárás részletes szabályairól,
 • A kamarai tisztségviselők választásáról,
 • A letét- és pénzkezelés szabályairól,
 • Az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről és képzésének szabályairól.

A kamara szervezete

Magyarországon jelenleg 12.500 ügyvéd dolgozik, akiknek a munkáját közel 6000 ügyvédjelölt és 500 alkalmazott ügyvéd segíti.

Az ügyvédi kamarák a fővárosban és a megyékben területi kamaránként működnek. Az ügyvédek a területi kamarának a tagjai, mely kamara első fokon határoz minden olyan ügyben, ahol közigazgatási jogkörben jár el (pl. tagfelvétel, törlés), és fegyelmi ügyekben. A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége illetve Fegyelmi Bizottsága bírál el. A jogerős határozat ellen az arra jogosult a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint bírósághoz fordulhat.


A kamara kapcsolatai

A kamara széles körű belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokat tart fenn, elsősorban a különböző igazságszolgáltatási hivatásrendekkel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke részvételi joggal bír az Országos Bírói Tanács munkájában.

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes jogú tagja az Európai Uniós Országok Ügyvédi Kamarai Szövetségének (CCBE).


Taglétszám adatok
Természetes személyek száma 12.500 fő
     – ebből aktív 10.900 fő
     – ebből felfüggesztett tagsági viszony 1.600 fő