Magyar Ügyvédi Kamara

magyar_cimer

ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK)
Cím 1055 Budapest, Szalay u. 7.
Honlap www.mük.huwww.magyarugyvedikamara.hu
E-mail muk@muknet.hu
Telefon +36 (1) 311-9800
Fax +36 (1) 311-7867
Elnök Dr. Havasi Dezső
Alapítás éve 1875 (mely időpont óta az ügyvédi kamarák folyamatosan működnek)
Taglétszám adatok Természetes személyek száma: 16.000 tag és 4.000 nyilvántartott
(ebből aktív: 14.500, felfüggesztett: 1.500)

Működés törvényi alapja

2017. évi LXXVIII. törvény „Az ügyvédi tevékenységről

A kamara tisztségviselői

 • elnök: Dr. Havasi Dezső
 • elnökhelyettesek:
  Dr. Halmos Tamás, Dr. Kovács Kázmér, Dr. Szecskay András, Dr. Becker Tibor, Dr. Tóth M. Gábor
 • főtitkár: Dr. Holczer Ferenc
 • országos vezető fegyelmi főbiztos: Dr. Szabó Kálmán

Taglétszám

A tagjai a 20 területi kamara, 16000 taggal és 4000 nyilvántartottal.

A kamara fő feladatai

Az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati elven alapuló, szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete, amely tevékenysége során többek között:

 1. gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését, szervezi a szakmai továbbképzésüket,
 2. az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályokat alkot,
 3. az ügyvédi tevékenységről szóló törvény vezette be a kar tagjai számára a kötelező továbbképzés intézményét, meghatározva a kötelezően megszerzendő kreditpontok számát. Az ügyvédi kamarák kiemelt feladatként kezelik a képzések szervezését és térítésmentes biztosítását a tagok részére,
 4. véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben,
 5. dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszűnéséről,
 6. vezeti a különböző ügyvédi névjegyzékeket.

A Magyar Ügyvédi Kamara kiemelten fontos feladata az ügyvédi tevékenységet részleteiben is meghatározó szabályzatok kiadása, különösen:

 1. Az ügyvédi hivatás magatartási szabályairól,
 2. A Továbbképzési Szabályzatról,
 3. Az ügyvédi névhasználatról,
 4. A fegyelmi eljárás részletes szabályairól,
 5. A kamarai tisztségviselők választásáról,
 6. A letét- és pénzkezelés szabályairól,
 7. Az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről és képzésének szabályairól.

A kamara szervezete

Magyarországon jelenleg 12.500 ügyvéd dolgozik, akiknek a munkáját közel 2300 ügyvédjelölt és 500 alkalmazott ügyvéd segíti. Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény alapján integrálódtak a kamarába a kamarai jogtanácsosok (3500 fő) és a jogi előadók (500 fő).

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény alapján integrálódtak a kamarákba a közigazgatás, illetve a versenyszféra jogtanácsosai „kamarai jogtanácsosok” elnevezéssel, a szervezeten belüli tagozatként.

Az ügyvédi kamarák a fővárosban és a megyékben területi kamaránként működnek. Az ügyvédek a területi kamarának a tagjai, mely kamara első fokon határoz minden olyan ügyben, ahol közigazgatási jogkörben jár el (pl. tagfelvétel, törlés). A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége bírál el. A jogerős határozat ellen az arra jogosult a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint bírósághoz fordulhat.

Az ügyvédi kar önkormányzatiságának kiemelkedő területe a fegyelmi jogkör gyakorlása, amelyben elsőfokon a területi ügyvédi kamarák regionális fegyelmi bizottságai, másodfokon az Országos Fegyelmi Bizottság jár el, amely szerveknek kizárólag választott ügyvéd tagjai vannak. A másodfokú döntés bíróság előtt támadható.

A kamara kapcsolatai

A kamara széles körű belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokat tart fenn, elsősorban a különböző igazságszolgáltatási hivatásrendekkel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke részvételi joggal bír az Országos Bírói Tanács munkájában és alelnöke a Magyar Jogász Egyletnek.

A Magyar Ügyvédi Kamara kiegyensúlyozott és folyamatos kapcsolatban áll az igazságügyi kormányzattal, kezdeményezi és véleményezi az ügyvédi kart érintő jogalkotási javaslatokat.

Nemzetközi kapcsolatai

A Magyar Ügyvédi Kamara (továbbiakban „MÜK”) széleskörű és intenzív nemzetközi kapcsolatokat épített ki és tart fenn. A MÜK számos európai és világméretű ügyvédi szervezet tagja, amelyekben aktív tevékenységet folytat. (CCBE, IBA, UIA, AIJA, UAE, EWLA, EJB)

A MÜK szervezetén belül Dr. Bánáti János elnök mellett immáron harmadik ciklusban Dr. Szecskay András elnökhelyettes felelős a nemzetközi kapcsolatokért.

A MÜK tagja az Európai Unió tagállamainak nemzeti kamaráit tömörítő CCBE-nek, így a CCBE-ben folyó munka is a MÜK nemzetközi tevékenységének a részét képezi. Dr. Köves Péter ügyvéd 2008-ban a CCBE elnöke volt. A magyar CCBE delegáció tagjai dr. Szecskay András (vezető) valamint dr. Köves Péter és dr. S. Szabó Péter.

A MÜK ugyancsak évek óta tagja az Union Internationale des Avocats (UIA) és az International Bar Association-nak (IBA) szervezetének.

Regionális kapcsolatok

A MÜK részese a Közép-Európai Ügyvédi Kamarák éves konzultatív konferenciáinak, amely eddig már két alkalommal tartotta ülését Budapesten.

Kétoldalú kapcsolatok

A MÜK nagy hangsúlyt fektet az aktív kétoldalú kapcsolatok létesítésére és fenntartására. Ezek a kapcsolatok komoly segítséget jelentenek az ügyvédi gyakorlat bővítésében, a külföldi tapasztalatok hazai átültetésében, a hazai ügyvédi praxisok külföldi kapcsolatrendszerének támogatásában és az ügyvédi érdekvédelemben.

A MÜK vezetői rendszeresen részt vesznek a nemzeti társkamarák rendezvényein. Itt elsősorban a szomszédos országok nemzeti kamaráival fenntartott kapcsolat bír elsődleges jelentőséggel, de a nagy ügyvédi hagyománnyal rendelkező országok ügyvédszervezeteivel is kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk.

A MÜK-nek több külföldi nemzeti kamarával van kétoldalú együttműködési megállapodása.

Kiadványai

Az „Ügyvédek Lapja” elnevezésű folyóiratunk 1884-től jelenik meg.

Jelen formájában 2007 óta kerül kiadásra. Jelenleg a lap kéthavonta jelenik meg.