MEK_logo

Magyar Építész Kamara (MÉK)


ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Építész Kamara
Cím 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Honlap www.mek.hu
E-mail mek@mek.hu
Telefon +36 (1) 318-2944
Fax +36 (1) 318-2944 / 118 mellék
Elnök dr. Hajnóczi Péter
Alapítás éve 1997

 


Magyar Építész Kamara (MÉK) önkormányzattal, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, melynek létrehozását a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) rendelte el.

A MÉK a Fővárosi Bíróság Pk. 16-os lajstromszámú bírósági nyilvántartásba vételével jött létre az alapszabály elfogadásának napjára (1997. január 20.) visszaható hatállyal.

A Magyar Építész Kamara az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának biztosítása érdekében ellátja a Kamtv., vagy kormányrendelet által hatáskörébe  utalt közfeladatokat.


A kamara közfeladatai végrehajtása érdekében szervezi tevékenységét, összehangolva azokat önigazgatási és érdekképviseleti feladataival.

Ennek keretében:

a.) az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának elősegítése, egyúttal a megrendelők, mint fogyasztók védelme érdekében:
     a.a.) megállapítja és közreadja – az építészeti tevékenység etikai-fegyelmi szabályait,
     a.b.) kidolgozza az építészeti tevékenységhez tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeit az ajánlott díjszabással együtt,
     a.c.) meghatározza a területi kamarai biztosok egységes működési rendjét
b.) létrehozza és működteti jogszabály vagy jelen alapszabály által előírt bizottságokat,
c.) a fiatal építészek szakmagyakorlásra való felkészülésének elősegítése érdekében:
     c.a.) ösztöndíjakat, diplomadíjakat hirdet,
     c.b.) a szakmagyakorlási jogosultság megszerzését elősegítő szolgáltatásokat nyújt,
d.) a szakmagyakorlás szakmai színvonalának elősegítése érdekében,
     d.a.) jóváhagyja és értékeli a kötelező szakmai továbbképzések programját, azokhoz kapcsolódóan szolgáltatásokat nyújt,
     d.b.) a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartja és közzéteszi,
     d.c.) az állami tervtanácsokba tagokat delegál
     d.d.) a tervpályázatok kiírásának szakszerűségét ellenőrzi,
     d.e.) a tervpályázatok bíráló bizottságába magasan képzett tagot delegál,
     d.f.) a tervtanácsokba és a bíráló bizottságokba delegált tagok munkáját beszámoltatásukkal ellenőrzi.


A MÉK szervei:

  • küldöttgyűlés,
  • elnökség,
  • felügyelő bizottság
  • etikai-fegyelmi bizottság
  • kinevezett munkabizottságok,
  • szakmai tagozatok,
  • területi elnökök testülete,
  • titkárság.

 A Magyar Építész Kamara tagja az Európai Építészek Tanácsának (ACE), és szorosan együttműködik a környező országok építész kamaráival.

Taglétszám adatok
Természetes személyek száma 10.000 fő
     – ebből aktív 8.200 fő
     – ebből felfüggesztett tagsági viszony 1.800 fő