Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara (MÉK) önkormányzattal, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, melynek létrehozását a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) rendelte el. A MÉK a Fővárosi Bíróság Pk. 16-os lajstromszámú bírósági nyilvántartásba vételével jött létre az alapszabály elfogadásának napjára (1997. január 20.) visszaható hatállyal. A Magyar Építész Kamara az…

Bővebben

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

A Magyar Országgyűlés által elfogadott 2003. évi LXXXIII. önálló szakdolgozói kamarai törvény értelmében, 2004. március 4-én megtartott alakuló küldöttközgyűlést követően megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK). A szakmai önkormányzat lehetővé tette, hogy az egyes szakmák gyakorlói közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján demokratikusan – a törvények által meghatározott keretek között – önállóan intézzék szakmai ügyeiket,…

Bővebben

Magyar Állatorvosi Kamara

A Magyar Állatorvosi Kamara az állatorvosok önkormányzati elveken alapuló és köztestületi formában működő szakmai szervezete, amelyet a magyar Országgyűlés az 1995. évi. XCIV. törvénnyel alapított meg. A törvény felhatalmazása alapján a Kamaránk 1996. május 16-án alakult meg. A Parlament 2012. július 12-én fogadta el a köztestületünk működését szabályozó új törvényt (2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint…

Bővebben