Magyar Építész Kamara

MEK_logo

 

ALAPADATOK
Kamara elnevezése Magyar Építész Kamara (MÉK)
Cím 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
Honlap www.mek.hu
E-mail mek@mek.hu
Telefon +36 (1) 318-2944
Elnök dr. Hajnóczi Péter
Alapítás éve 1997
Taglétszám adatok Természetes személyek száma: 7984 fő

Törvényi meghatározottsága

dr. Hajnóczi Péter, elnök

Magyar Építész Kamara (MÉK) önkormányzattal, országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület, melynek létrehozását a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kamtv.) rendelte el.

A MÉK a Fővárosi Bíróság Pk. 16-os lajstromszámú bírósági nyilvántartásba vételével jött létre az alapszabály elfogadásának napjára (1997. január 20.) visszaható hatállyal.

 Felépítése

A területi kamarák a Kamtv-ben szabályozott módon hozták létre az országos építész kamarát. A MÉK felépítését a törvény és az Alapszabály határozza meg, amelyek alapján az alábbi szervek működnek:

 • küldöttgyűlés,
 • elnökség,
 • felügyelő bizottság,
 • etikai-fegyelmi bizottság,
 • országos választási jelölőbizottság,
 • szakmai tagozatok (Belsőépítészeti Tagozat, Műemlékvédelmi Tagozat, Táj- és Kertépítészeti Tagozat, Terület- és Településrendezési Tagozat, Tűzvédelmi Tagozat)
 • területi elnökök testülete,
 • szakértői testületek (Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület, Továbbképzési szakértői testület, Diploma-azonosító szakértői testület)
 • döntés-előkészítő testületek,
 • titkárság.

Működése, feladatai

A Magyar Építész Kamara az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának biztosítása érdekében ellátja a kamarai törvény, vagy kormányrendelet által hatáskörébe utalt közfeladatokat. A kamara közfeladatai végrehajtása érdekében szervezi tevékenységét, összehangolva azokat önigazgatási és érdekképviseleti feladataival. Ennek keretében:

 • az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai színvonalának elősegítése, egyúttal a megrendelők, mint fogyasztók védelme érdekében:
  • megállapítja és közreadja – az építészeti tevékenység etikai-fegyelmi szabályait,
  • kidolgozza az építészeti tevékenységhez tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeit az ajánlott díjszabással együtt,
  • meghatározza a területi kamarai biztosok egységes működési rendjét
 • létrehozza és működteti jogszabály vagy az alapszabály által előírt bizottságokat,
 • a fiatal építészek szakmagyakorlásra való felkészülésének elősegítése érdekében ösztöndíjakat, diplomadíjakat hirdet, a szakmagyakorlási jogosultság megszerzését elősegítő szolgáltatásokat nyújt,
 • a szakmagyakorlás szakmai színvonalának elősegítése érdekében:
  • jóváhagyja és értékeli a kötelező szakmai továbbképzések programját,
  • a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartja és közzéteszi,
  • az állami tervtanácsokba tagokat delegál,
  • a tervpályázatok kiírásának szakszerűségét ellenőrzi,
  • a tervpályázatok bíráló bizottságába magasan képzett tagot delegál,
  • a tervtanácsokba és a bíráló bizottságokba delegált tagok munkáját beszámoltatásukkal ellenőrzi.

A Magyar Építész Kamara célja az építészeti tevékenységgel kapcsolatos érdekérvényesítés, melynek során az építészek érdekeinek hatékony képviseletére és védelmére törekszik, ennek keretében:

 • elősegíti az építészeti tevékenység és az építészek ismertségének és elismertségének javítását, a kimagasló építészeti eredmények és teljesítmények közismertségét és megbecsülését,
 • a területi építész kamarákkal és a szakmai tagozatokkal együttműködve figyelemmel kíséri és nyilvántartja a kamarai tagok tevékenységi körét érintő országos jelentőségű versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását,
 • képviseli a magyar építészek szakmagyakorlási, anyagi és erkölcsi érdekeit a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, fórumokon és külföldi országokban,
 • együttműködik az építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a parlamenti és kormányszervekkel,
 • szakmai kérdésekben együttműködik a tudományos és művészeti egyesületekkel, ezek szövetségeivel, a Magyar Mérnöki Kamarával, részt vesz a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének munkájában.

A Magyar Építész Kamara önigazgatási feladatkörében:

 • megalkotja, illetve szükség esetén módosítja – a vonatkozó törvény keretei között – alapszabályát, valamint országos szabályzatait, segédleteit, szakmai állásfoglalásait,
 • másodfokon dönt a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, valamint az etikai-fegyelmi ügyekben,
 • nyilvántartja a területi kamarák tagnyilvántartásának kiválasztott és összesített országos adatait, biztosítja azok nyilvánosságát,
 • az építészeti tevékenységhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat nyújt.

 Nemzetközi kapcsolatai

A Magyar Építész Kamara tagja az Európai Építészek Tanácsának (ACE), és szorosan együttműködik a környező országok építész kamaráival.

 Kiadványai

Az Építész-Közlöny Műhely, a kamara szakmai lapja, amely több, mint két évtizede, a kamara megalapítása óta jelenik meg kéthavonta. A tematikus lapszámok az építészeti tevékenységhez kapcsolódó hírekről, információkról, tervpályázati kiírásokról, szakmai anyagokról adnak tájékoztatást a tagoknak, továbbá az országos és területi kamarák hírei, felhívásai és közleményei is helyt kapnak. Az ingyenes kiadványt a Magyar Építész Kamara minden szakmagyakorló számára postai úton juttatja el.

Minden évben, a Construma szakkiállításon kerül bemutatásra az Évkönyv. Ez a kiadvány az előző év legnívósabb alkotásainak ismertetésén túl bemutatja a díjazott építészeket és az adott évben díjnyertes megvalósult projekteket is.

Mindkét kiadvány a megjelenést követően digitális formátumban is elérhető a honlapon, hogy nem csak a tagok, hanem a szakma iránt érdeklődők számára is elérhetőek, továbbá széles körben terjeszthetők legyenek.
A MÉK weboldalának (www.mek.hu) látogatottsága évről-évre nő, köszönhetően elsősorban a heti rendszerességű hírlevélnek. A szakmagyakorlást érintő legfontosabb változásokról, a meghirdetett pályázatokról, kamarai eseményekről a leggyorsabban ezen a két csatornán és a MÉK facebook oldalán keresztül tájékozódhatnak a tagok.

2021-ben jelent meg a Magyar Építész Kamara kiadványa a „Magyar Építészet 10-20”, amely a 2010-2020-as időszak kiemelkedő kortárs magyar építészetét igyekszik bemutatni közel 500 oldalon. A hiánypótló könyvet lapozható formában is elérhetővé tettük.